DEN GODE SERVICEPROCES
At opdage – eller få mistanke om – en større skade i sin nye bolig er en stor streg i regningen for rigtig mange boligejere. Typiske skader er skimmelsvamp og fugtskjolder på væggen eller i loftet. Det kan også være kraftige lugtgener fra kloak og afløb eller store sætningsrevner i facaden. Uanset hvilken skade der er tale om, skal du altid kontakte dit forsikringsselskab som det første. Desværre kan der opstå uenighed om forsikringen dækker skaden.

Byggeskade_spiral_RGB

1. FORUNDERSØGELSE
Når du ringer til Ejerskiftehjælpen, aftaler vi en dag, hvor vi kommer ud, ser på skaden og afdækker dine muligheder. Du bliver informeret om, hvad Ejerskiftehjælpen kan tilbyde og vi skitserer det videre forløb. Vi gennemgår kort, dine forsikringsbetingelser, police og tilstandsrapport, samt evt. tegninger og byggetilladelser på ejendommen.

2. ANALYSE OG DOKUMENTATION
Hvis vi vurderer, at der er tale om en større skade, skal den analyseres til bunds. Vi gennemgår systematisk ejendommen og foretager visuelle og destruktive undersøgelser. På den måde afdækker vi skadens art, omfang og oprindelse. Vi tager billeder og videooptagelser som dokumentation.

3. OVERBLIK OVER FORSIKRINGSFORHOLD
Vi nærlæser dine forsikringsvilkår, police og tilstandsrapport. På denne baggrund udarbejder vi en rapport baseret på de samlede forsikrings- og byggetekniske forhold. Vi fremsender den til forsikringsselskabet sammen med en skadesanmeldelse. Vi vurdere også om der er andre ansvarlige, det kan være den bygningssagkyndige, elektrikeren, husforsikringen, ejendomsmægleren eller sælger.

4. KONTAKT MED FORSIKRINGSSELSKABET
Når forsikringsselskabet har modtaget vores rapport, skal skaden vurderes igen. Ejerskiftehjælpen anbefaler, at vi er tilstede ved besigtigelsen og tager dialogen med taksatoren. På den måde sikres en optimal kommunikation og effektiv sagsbehandling.

5. KONTAKT MED ADVOKAT
Det sker desværre en gang imellem, at det er nødvendigt at få en advokat på sagen. Ejerskiftehjælpen bistår advokaten, Vi “klæder advokaten på”, så han/hun hurtigt får overblik over de byggetekniske- og forsikringsmæssige forhold. Det sparer tid og penge.

6. AFGØRELSEN
Vi kan ikke garantere, at du vinder sagen, men vi har vendt alle sten og skabt de optimale forudsætninger for, at sagen ender retfærdigt.