Vi brænder for at sikre private boligejere optimal forsikringsrådgivning og byggeteknisk ekspertise.

Ejerskiftehjælpen tilbyder som de første i Danmark uvildig og kompetent rådgivning til private boligejere i ejerskiftesager. Vi kender alle historierne om boligejere der har måtte kæmpe i flere år med deres forsikringsselskab, fordi der ikke har været enighed om en skade på huset, skulle dækkes af forsikringen eller ej.

I skadesager der omhandler ejerskifteforsikringer er kampen næsten umulig, hvis et forsikringsselskab i første omgang har afvist en skade. Der er typisk tale om fugtskader som skimmelsvamp, defekte kloakker og afløb, sætningsrevner i facaden, forkert udført fundering, konstruktionsfejl i tagkonstruktionen og ulovlige EL eller VVS installationer i huset. Alt sammen skader, der for den enkelte boligejer kan løbe op i flere hundredetusinde kroner.

Du har som forsikringstager altid mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse, hvis du ikke er enig, dette gøres til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnets behandlingstid varierer meget og for tiden er den ca. 10 måneder og de behandler samlet over 2000 klagesager om året.

Det er dig som forsikringstager der skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om en skade på dit hus, som forsikringsselskabet skal erstatte. Har du en sag, hvor du ikke er enig med dit forsikringsselskabs afgørelse, så kontakt os. Vi kan som de eneste i Danmark tilbyde at analysere din skade til bunds og finkæmme dine forsikringsvilkår. Vi ta’r kampen med forsikringsselskabet og hjælper dig med at finde bevis for, at din skade skal dækkes af din forsikring – for måske har du alligevel ret.