Vi samarbejder med de bedste advokater og andre specialister

Ejerskiftehjælpen sikrer en optimal sagsbehandling hele vejen rundt og samarbejder med en række af de førende specialister med relevans for ejerskiftesager.Det er typisk virksomheder, som foretager jordbundsundersøgelser eller udtager skimmelprøver i forbindelse med fugt- og skimmelsvampundersøgelser. Vi drager en væsentlig fordel af mange års branchekendskab, så vi ved, hvilke virksomheder, der er toneangivende og som forsikringsselskaberne lytter til.

Vi samarbejder også med en række udvalgte advokater, der varetager ejerskiftesager. Fordelen ved samarbejdet er, at vi optimerer advokatens tid og sikrer fuldt overblik over sagens akter. På den måde skabes det bedste udgangspunkt for dialogen med forsikringsselskabet, og – i sidste ende – for sagens afgørelse.

Ejerskiftesager er ofte meget komplekse og svære at gennemskue, fordi de kræver specifik indsigt både på et byggeteknisk og forsikringsteknisk niveau. Ejerskiftehjælpen bistår advokaten hele vejen i forløbet, og vores rapport og materiale kan indgå direkte i et eventuelt syn og skøn.

Skal vi også hjælpe din advokat, så ring til os.